Programy i efekty kształcenia

Programy i efekty kształcenia

Automatyka i Robotyka

Obszar  nauk  technicznych,  dziedzina  nauk  technicznych,  dyscyplina  naukowa: 

Automatyka  i Robotyka.

Budowa i Eksploatacja Maszyn

Obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina naukowa: 

Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Energetyka

Obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina naukowa:

Energetyka.

application/pdf PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH - Energetyka - (540,50 kB, 27/08/2017 10:17)

Mechanika

Obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina naukowa:

Mechanika.

application/pdf PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH - Mechanika (496,95 kB, 27/08/2017 10:18)