O bibliotece

Biblioteka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa działa w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej i pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej. Jest jednostką organizacyjną Wydziału MEiL podległą bezpośrednio dziekanowi.

Początek historii biblioteki, to lata 50-te XX w. Zalążek biblioteki stanowiły zbiory Wydziału Lotniczego utworzonego w 1952 r. Od 1960 roku biblioteka jest częścią Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, powstałego w wyniku połączenia Wydziału Lotniczego z Wydziałem Mechanicznym Konstrukcyjnym.

Początkowo biblioteka mieściła się w pomieszczeniach Gmachu Nowego Lotniczego, a od 2010 r. znajduje się w nowych, zaadoptowanych pomieszczeniach Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25. Powierzchnia biblioteki zajmuje 320 m². Posiada wypożyczalnię, czytelnię (45 miejsc), stanowiska komputerowe dla użytkowników (9 stanowisk), dostęp do Wi-Fi, pomieszczenia magazynowe, administracyjne i socjalne.

Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje, udostępnia wydawnictwa polskie i zagraniczne zgodnie z profilem Wydziału, potrzebami studentów i pracowników. Księgozbiór gromadzony jest przy współpracy z kadrą dydaktyczną i udostępniany na miejscu oraz na zewnątrz.

Użytkownicy biblioteki mogą również korzystać on-line z książek elektronicznych, pełnotekstowych czasopism, bibliograficzno-abstraktowych baz danych.