Baza Wiedzy PW

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej powołana została Uchwałą Senatu PW z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej.

Głównym celem BW PW jest rejestrowanie, gromadzenie, archiwizacja i upowszechnianie dorobku naukowego PW.

W systemie Ewidencji Dorobku PW obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory ukończone po dniu 1 stycznia 2013 r.