Ogłoszenia wydziałowe

Nagrody Dziekana dla Studentów

W dniu 9.06.2021 odbyła się uroczystość rozdania dyplomów nagrodzonym i wyróżnionym przez Dziekana studentom za semestr zimowy 2020.

Piątki z pracodawcą - BCG Platinion

11 czerwca 2021 r. odbędzie się dziewiąte i ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą na Wydziale MEiL" na którym gościć będziemy przedstawicieli firmy BCG Platinion.

Trzech naukowców MEiL z dofinansowaniem NCN

W ramach ogłoszonego we wrześniu 2020 r. konkursu SONATA 16, do finansowania skierowano 3 projekty z naszego Wydziału.

Konkurs na Granty 2021 Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE PW od 1.06.2021

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka (IŚGiE) PW podjęła uchwałę (obowiązującą od 1 czerwca br.) w sprawie ogłoszenia nowego konkursu dla pracowników PW, którzy zadeklarowali dyscyplinę IŚGiE.

Piątki z pracodawcą - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

28 maja 2021 r. odbędzie się ósme spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą" na którym gościć będziemy przedstawicieli Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa:

Piątki z pracodawcą - Horus Energia Sp. z o.o.

21 maja 2021 r. odbędzie się siódme spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą" na którym gościć będziemy przedstawicieli firmy Horus Energia Sp. z o.o.

Granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Decyzją Rektora PW ogłoszono konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej edycja 2021/2022. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i przeprowadzany przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Praca w projekcie badawczym

W związku z realizacją projektów NCBiR w Zakładzie Silników Lotniczych poszukujemy studenta / studentki / doktoranta / doktorantki do pracy przy tych projektach.

Umowa o współpracy Wydziału i Baker Hughes Sp. z o.o.

13 maja 2021r. Dziekan Wydziału MEiL - prof. dr hab. inż. Janusz Frączek podpisał z Prezesem firmy Baker Hughes Poland Sp. z o.o. - Panem Karolem Zakroczymskim porozumienie o współpracy.

Pierwszy doktorat wdrożeniowy na naszym Wydziale obroniony

22 kwietnia 2021 r. odbyła się obrona pierwszego doktoratu wdrożeniowego na naszym Wydziale, którego autorem jest mgr inż. Dawid Machalica. Pan Dawid Machalica na co dzień pracuje w General Electric Company Polska sp. z.o.o., a rozprawę napisał i obronił po 3 latach i 7 miesiącach od rozpoczęcia doktoratu.

26. edycja Nagrody Naukowej Siemensa

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa, konkursu organizowanego przez firmę Siemens Polska wspólnie z Politechniką Warszawską. Do wygrania są nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych. Dodatkowo przewidziane jest doposażenie laboratoriów ośrodków akademickich, z których wywodzą się zwycięzcy Nagrody Naukowej Siemensa.

Piątki z pracodawcą - Instytut Energetyki

14 maja 2021 r. odbędzie się szóste spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą" na którym gościć będziemy dr. hab. inż. Jakuba Kupeckiego, prof. IEn. - Kierownika Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, Instytutu Energetyki.

Certyfikaty jakości kształcenia

Wydział MEiL z europejskimi certyfikatami jakości kształcenia EUR-ACE Label na kierunkach Mechanika i Projektowanie Maszyn oraz Lotnictwo Kosmonautyka na studiach I i II stopnia.

Piątki z pracodawcą - Framatome

7 maja 2021 r. odbędzie się piąte spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą na Wydziale MEiL", w którym uczestniczyć będą przedstawiciele Framatome - międzynarodowego lidera w zakresie energetyki jądrowej.

Poszukiwani studenci do udziału w projekcie badawczym

Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego poszukuje studentów do udziału w projekcie badawczym z zakresu dynamiki i symulacji statków kosmicznych sponsorowanym przez firmę Lockheed Martin w ramach Specific Scholarship/Research Award Grant.

Studentka Aliaksandra Shmyk tegoroczną laureatką konkursu Perspektyw Interstudent 2021

Nagroda Specjalna została przyznana za popularyzację nauki i techniki wśród młodzieży.

Porozumienie o współpracy z firma Hawk-e Sp. z o.o.

List intencyjny pomiędzy PW a Hawk-e został podpisany 12 kwietnia 2021 r. Porozumienie dotyczy współpracy w obszarze technologii systemów bezzałogowych i jest związane z powstającym na lotnisku w Przasnyszu Ośrodkiem Badań Lotniczych Politechniki Warszawskiej.

Piątki z pracodawcą - PGNiG Termika S.A.

30 kwietnia 2021r. odbędzie się czwarte spotkanie (webinar dla studentów) z cyklu "Piątki z pracodawcą na Wydziale MEiL" na którym gościć będziemy przedstawicieli PGNiG Termika S.A.

Piątki z pracodawcą - Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

23 kwietnia 2021r. odbędzie się trzecie spotkanie (webinar dla studentów) z cyklu "Piątki z pracodawcą na Wydziale MEiL" na którym gościć będziemy przedstawicieli Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Konkurs Dziekana MEiL na Granty 2021

Termin składania wniosków do 26 kwietnia 2021 r.